KalkulatorM6 - dalszy rozwój programu

W programie KalkulatorM6 dostępne jest automatyczne wprowadzanie danych i wyliczenie składek komunikacyjnyach w formularzach towarzystw:
Allianz, AXA/Uniqa, Aviva, Balcia, Compensa, Concordia, Generali, Hestia/MTU (Jupiter), InterRisk, Link4, Proama, TUW,TUZ, Warta.HDI, Wiener

W ramach rozwoju programu planujemy dodawanie obsługi kolejnych towarzystw.
Gdyby zaistniały okoliczności techniczne, które uniemożliwą automatyczne wypełnianie formularza któregoś z towarzystw, może ono zostać usunięte z programu.

Opisany w cenniku sposób rozliczania może w przyszłości ulec modyfikacji po uwzględnieniu opinii i sugestii użytkowników programu .

Histora zmian

2022-03-08 wersja: 22.0.0.0

W związku ze zmianami w portalach towarzystw utrudniającymi automatyczne wypełnianie danych, dodane zostały funkcje ułatwiające wprowadzanie w sposób ręczny (przez wklejanie danych).

1. Zaznaczenie checkboxa przy nazwie Towarzystwa i użycie przycisku 1start  jak do tej pory spowoduje próbę wypełniania automatycznego wszystkich pól kalkulatora.

2. Użycie nowej ikony 2  otwiera stronę portalu i zatrzymuje się po zalogowaniu.

W obu powyższych przypadkach można wprowadzać dane ręcznie używając Prawego przycisku myszki pokaże się lista pól do łatwego wklejenia.

 

2022-01-28 wersja: 21.0.0.0

 • poprawki w logowaniu do TU Allianz - UWAGA strona po zalogowaniu oczekuje na wprowadzenie tokena
 • zmiana nazwy AXA na UNIQA i drobne poprawki w procesie kalkulacji
 • zmiana nazwy Concordia na Generali Agro - po zmianach na stronie www nie jest możliwe dokończenie kalkulacji

2022-01-02 wersja: 20.0.0.0

 • poprawki w TU Link4

 

2021-09-06 wersja: 19.0.0.0

 • poprawki w TU Balcia

 

2021-08-05 wersja: 18.0.0.0

 • poprawki w TU Allianz
 • poprawki w TU AXA

 

2021-03-24 wersja: 17.0.0.0

 • dodana obsługa TUZ (tylko szybka ścieżka kalkulacji)

2021-02-24 wersja: 16.0.0.0

 • poprawki w TU Allianz
 • poprawki w TU Concordia

2021-02-02 wersja: 15.0.0.0

 • poprawione działanie TU TUW
 • dodana obsługa TU Aviva

2021-01-29 wersja: 14.0.0.0

 • zaktualizowana wersja Chrome do 88.1.6
 • poprawki dla TU: Allianz, Link4, Concordia i Warta

2020-11-27 wersja: 13.0.0.0

 • zmieniony adres strony portalu TU Balcia

2020-07-25 wersja: 12.0.0.0

 • dodana obsługa TU Wiener przez serwis wienet.pl
 • poprawiona współpraca z TU Concordia

2020-04-30 wersja: 11.0.0.0

 • poprawki w kalkulacjach Allianz i Warta

2020-04-05 wersja: 10.0.0.0

 • poprawiona obsługa ErgoHestia/MTU
 • poprawki dotyczące stabilności działania

2020-03-15 wersja: 9.0.0.0

 •  poprawki mające na celu zwiększenie stabilności programu - dziękujemy za nadesłane raporty błędów

2020-02-17 wersja: 8.0.0.0

 • poprawki dla TU: Compensa, Link4, Warta, Interrisk
 • zmienione domyślne wartości dla Warty: przebieg najniższy, klient żonaty, zawód nauczyciel, posiada dziecko do 13 lat, zgoda na BIK

 

2019-12-10 wersja: 7.0.0.0

 • aktualizacja Chrome do najnowszej wersji
 • dodane otwieranie plików PDF (kalkulacje, polisy itp) we własnym oknie (zamiast otwierania w zewnętrznej przeglądarce z koniecznością logowania)
 • dodane przyciski "Cofnij" i "Ponów" pozwalające np cofnąć się do poprzedniej strony po otwarciu pliku PDF
 • poprawiony odczyt kwoty OC z TU AXA
 • usunięte loga TU 

2019-11-25 wersja: 6.0.0.0

UWAGA! Zmiana nazwy programu na KalkulatorM6 - jeżeli po instalacji powstaną na pulpicie 2 ikonki do startu programu, to starą "ManagerM6" należy usunąć.

 • poprawki wylicznia w Allianz
 • poprawki dotyczące ręcznego zamykania zakładek

2019-11-12 wersja: 5.0.0.0

 • aktualizacja Chrome do najnowszej wersji (78.3.1)
 • poprawka błędu wylogowywania się z portali TU po zamknięciu zakładki
 • poprawka błędu odczytu kwoty ubezpieczenia do zbiorczej tabelki (w niektórych TU)

2019-11-05 wersja: 4.0.0.0

 • dodana obsługa ErgoHestia/MTU
 • poprawione logowanie do Concordia

2019-10-31 wersja: 3.0.0.0

 • poprawione logowanie do Proama i Generali

2019-10-28 wersja: 2.0.0.0

 • Dodana obsługa TU Allianz