Łatwe kopiowanie danych z użyciem Prawego Przycisku Myszki

Zmiany w portalach towarzystw związane z pobieraniem APK lub weryfikacją logowania przez SMS utrudniają lub uniemożliwiają proces wypełniania w sposób automatyczny.
Od marca 2022 wprowadzamy funkcje ułatwiające wprowadzanie danych w sposób ręczny.

1. Zaznaczenie checkboxa przy nazwie Towarzystwa i użycie przycisku 1start  jak do tej pory spowoduje próbę wypełniania automatycznego wszystkich pól kalkulatora.

2. Użycie nowej ikony 2  otwiera stronę portalu i zatrzymuje się po zalogowaniu. 

3

 

W obu powyższych przypadkach można wprowadzać dane ręcznie używając Prawego przycisku myszki pokaże się lista pól do łatwego wklejenia.

4