Opis funkcji programu:

funkcje
Rys. 1 Główny widok KalkulatorM6

KalkulatorM6 zawiera trzy zakładki:

   1. Zakładka z głównym widokiem programu
   2. Zakładka wczytywania zapisanych danych Ubezpieczającego/Pojazdu
   3. Zakładka ustawień, płatności i faktur (opis wymaganych ustawień w KalkulatorM6 dostępny jest tutaj)
   4. Zaznaczanie towarzystw do próby automatycznego wypełniania danych
   5. Otwarcie pojedynczej zakładki z portalem TU oraz automatyczne zalogowanie do tego portalu
   6. Uruchomienie wyliczania kalkulacji
   7. Zapisz wprowadzone dane Ubezpieczającego/Pojazdu (do późniejszego odczytu w zakładce pkt. 2)
   8. Wyczyść wpisane dane Ubezpieczającego/Pojazdu
   9. Wczytaj dane z programu AgentM6
   10. Wczytaj dane z kodu Aztec z dowodu rejestracyjnego pojazdu (szerszy opis dostępny jest tutaj)
   11. Odśwież dane - jeśli dokonano ręcznych zmian na stronach TU można odświeżyć wyświetlane składki w widoku głównym KalkulatorM6
   12. Wydruk
   13. Dane Ubezpieczającego/Pojazdu do użycia w kalkulacji

  Dane niezbędne do wyliczenia składek ubezpieczeniowych wpisuje się w głównym widoku programu (Rys. 1). Wpisu można dokonać ręcznie, zaczytać dane z bazy AgentM6 lub odczytać dane z dowodu rejestracyjnego za pomocą aplikacji mobilnej SkanerM6. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych Ubezpieczającego/Pojazdu można uruchomić wyliczenie ikoną . KalkulatorM6 zawiera wbudowaną przeglądarkę Chrome, za pomocą której otwiera strony portali towarzystw ubezpieczeniowych i w nich w sposób automatyczny wpisuje niezbędne dane aż do momentu wyliczenia składki ubezpieczeniowej (Rys. 2).

  funkcje
  Rys. 2 Otwarta zakładka jednego z towarzystw, automatycznie wpisywane są dane właściciela pojazdu Brakujące dane można wkleić używajc PRAWY PRZYCISK MYSZKI


  Film: KalkulatorM6 - opis głównych funkcji programu Film: KalkulatorM6 - opis głównych funkcji programu